Jak założyć sklep internetowy ?

Zakładając sklep internetowy, musisz podjąć wiele decyzji dotyczących tego, co będziesz sprzedawał, w jaki sposób znajdziesz klientów i jak dostarczysz zamówienia. Dodatkowo musisz również rozważyć takie aspekty, jak wygląd i funkcje, które będzie posiadała Twoja witryna.

Co to właściwie jest sklep internetowy.

Sklep internetowy to nic innego jak serwis internetowy, który daje możliwość sprzedawania, jak i kupowania produktów przez internet. Jest on jedną z form handlu elektronicznego. Sklep internetowy jest jedną z części relacji B2C, jak i również, ale rzadziej B2B. Forma ta staje się obecnie coraz popularniejsza z uwagi na wygodę i obniżenie kosztów sprzedaży, a co za tym idzie często niższe ceny towarów, a ponadto daje to możliwość szybkiego porównania cen u wielu dostawców. Częścią sklepów internetowych jest strona www, na której klienci zapoznają się z ofertą i składają zamówienia. By skorzystać z usług sklepu internetowego, potrzebna jest przeglądarka internetowa.

Współpraca z firmami i klientami indywidualnymi zdecydowanie się różni. Inne zasady obowiązują w przypadku współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami, inne w przypadku świadczenia usług na rzecz konsumentów indywidualnych. B2BB2C to rodzaje relacji, w ramach których zawiera się transakcje. O występujących różnicach przesądza przede wszystkim strona, na której rzecz wykonuje się zlecenie. Ze względu na świadczone usługi w obu systemach można znaleźć różnice w ramach skali prowadzonego biznesu, celu przeznaczenia usług oraz kosztów.

B2B, czyli współpraca z firmą

Business to business” to nazwa relacji, której uczestnikami są firmy. Jest to zazwyczaj sieć, w której swój udział mają producenci, hurtownicy i dystrybutorzy, a każdy z nich stanowi ważne ogniwo w procesie produkcji i dystrybucji produktów. Działalność w ramach B2B obejmuje takie elementy jak: przygotowanie ofert i zamówień, ich potwierdzenie, dokonywanie płatności, realizacja transakcji, poszukanie nowych ofert, wystawianie dokumentów związanych z realizacją transakcji, a także marketing.

W przypadku współpracy w ramach B2B można wyróżnić dwa rodzaje rynków:

horyzontalny – obejmujący swoim obszarem różne branże, czyli sprzedaż dotyczy zazwyczaj produktów i usług niezwiązanych bezpośrednio z produkcją,
wertykalny — gdzie handluje się w ramach jednej branży, bezpośrednio obejmującej dobra związane z produkcją.

W skrócie można określić zatem, że B2B to relacja obejmująca firmy, w której może istnieć wielu uczestników. Wartość transakcji w przeliczeniu na dany podmiot jest duża.

B2C, czyli współpraca z klientem końcowym

„Business to customer” to z kolei relacja, w której stroną jest klient końcowy. W porównaniu do B2C, gdzie sprzedaż inicjowana jest przez nabywcę, tutaj transakcja rozpoczyna się z inicjatywy firmy.

W ramach B2C można wyróżnić takie działania jak:

 • przygotowanie ofert i zamówień i ich potwierdzanie,
  realizacja transakcji,
 • wystawianie dokumentów związanych z realizacją transakcji,
  marketing.

Ten model współpracy można zatem określić jako odbywający się na podstawie kontaktów firmy z klientami, których liczba jest bardzo duża. Pomimo sporej liczby kupujących, wartość takich zakupów jest niewielka w przeliczeniu na jednego nabywcę.

Pożądane cechy platformy internetowej

 • Przy wyborze platformy internetowej nie należy kierować się jej ceną. Oferowane ceny abonamentów zbytnio się nie różnią. Najważniejsze są funkcje, które posiada, oraz to, czy platforma będzie w stanie rozwijać się wraz z Twoim sklepem internetowym.
 • Ilość integracji, które oferuje platforma sklepu internetowego, powinna być jak największa. Warto sprawdzić, czy te integracje, które potrzebujemy w momencie założenia naszego sklepu, bądź w najbliższej przyszłości, są w niej dostępne.
 • Jeśli masz problem z wyborem platformy, nie wiesz, która będzie najbardziej sprawna. Wahasz się między dwoma sposobami, przejrzyj kilka witryn przykładowych sklepów internetowych. Dzięki temu poznasz kilka stylów prowadzenia sklepu internetowego i wybierzesz ten jeden, który będzie Ci odpowiadał. Dobrym sposobem jest rozpatrzenie tańszych i tych droższych wizualizacji określonej platformy internetowej.
 • To ile klientów ma dana platforma daje nam informację, jak jest popularna. Z jednej strony, większe mogą nie zapewnić nam tak zindywidualizowanej obsługi, jak mniejsze przedsiębiorstwa. Z kolei w przypadku małych przedsiębiorstw powstaje ryzyko ich upadku. Warto wybrać sprawdzoną, zaufaną platformę, która ma zapewnioną przyszłość, jak i dużo klientów,
 • Założenie sklepu testowego przed właściwą jego wersją jest bardzo ważne.  Warto popracować w danym panelu, dokładnie go przetestować. Panel nie może się zacinać, musi sprawnie się ładować i być czytelny. Wówczas praca na nim będzie przyjemna i efektywna.
 • Skontaktuj się z losowymi użytkownikami określonego rozwiązania i poprosić ich o opinie. Z pewnością będzie to dobra wskazówka przy wyborze platformy.
 • Warto też przejrzeć regulamin konkretnej platformy, z której chcemy korzystać. Za co są dopłaty, czy są ukryte limity. Cennik nigdy nie jest ostateczny, zawsze występują ograniczenia. Platforma nie daje wszystkiego za tę samą cenę.

Kasa fiskalna a sprzedaż internetowa

Przedsiębiorca dokonujący sprzedaży przez internet co do zasady musi kupić kasę fiskalną i dokumentować takie transakcje paragonami. Sprzedaż przez internet, przy spełnieniu określonych warunków, może być jednak zwolniona z obowiązku ewidencji transakcji za pomocą kasy fiskalnej.

Sprzedaż przez internet a wydawanie paragonów

Wedle prawa, paragon fiskalny powinien być przekazany nabywcy w momencie otrzymania zapłaty za towar lub usługę. I tak też jest w przypadku transakcji rozliczanej za pomocą przedpłaty lub gotówkowo – wówczas paragon jest wysłany (przekazywany) wraz z towarem. Zagadnieniem jest, co z w przypadku, gdy przesyłka płatna jest przy odbiorze? Jak wspomina serwis Poradnik Przedsiębiorcy, przepisy prawa nie precyzują dokładnie tej kwestii. Wobec tego przyjmuje się, że ewidencja transakcji na kasie fiskalnej powinna zostać ujęta z chwilą powstania obowiązku podatku.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, zwolnieniu z kas fiskalnych w 2018 r. podlega:

Dostawa towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), jeżeli dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres).

Sklep internetowy i jego formy opodatkowania

W Polsce mamy do wyboru 4 formy opodatkowania: zasady ogólne, podatek liniowy, ryczałt od przychodów i kartę podatkową. Dla właścicieli sklepów internetowych dopuszczalne są jednak tylko 3 pierwsze formy opodatkowania i nimi zajmiemy się w tym krótkim porównaniu.

Skala podatkowa

Skala podatkowa jest to forma opodatkowania dostępna dla każdego – korzystanie z niej nie wymaga spełnienia żadnych kryteriów. Ta forma opodatkowania sprawia, że podatek oblicza się jako procent od dochodu, który stanowią przychody pomniejszone o koszty ich uzyskania. Tym samym, im wyższe koszty, tym niższy podatek.

Stawki podatku są dwie: 18% i 32%. Stawką 18% są objęte dochody do kwoty 85 528 zł, natomiast nadwyżka nad tę kwotę wymaga zapłaty podatku 32%. Warto jednak pamiętać, że podatek można zmniejszać na różne sposoby, w tym biorąc pod uwagę kwotę wolną od podatku, rozmaite ulgi (na dzieci, rehabilitacyjną itp.), a także stosując rozliczenie wspólnie z małżonkiem.

Firma rozliczana na zasadach ogólnych zazwyczaj wymaga prowadzenia KPiR, czyli ewidencji, w której zapisuje się wszystkie przychody i wydatki firmy. Na podstawie zapisów w KPiR z danego okresu (miesiąca lub kwartału) oraz biorąc pod uwagę różne odliczenia (m.in. składek ZUS), oblicza się zaliczkę na podatek dochodowy. Zaliczkę trzeba zapłacić do 20 dnia miesiąca następującego po rozliczanym okresie. Nie ma potrzeby składania żadnych formularzy w ciągu roku – składa się jedynie PIT-36 po zakończeniu roku podatkowego.

Podatek liniowy

Osoby prowadzące sklepy internetowe mają również do dyspozycji podatek liniowy. Podobnie jak w przypadku zasad ogólnych, podatek oblicza się jako procent od dochodu, który stanowią przychody pomniejszone o koszty. Inna jest jednak stawka – wynosi 19% niezależnie od wysokości dochodu.

Co za tym idzie, podatek liniowy powinni rozważać tylko właściciele tych sklepów internetowych, dla których istnieje ryzyko zapłaty podatku 32%. Jednak z pewnych powodów, dochody muszą wynosić znacznie ponad 85 528 zł rocznie – w praktyce zwykle powyżej 100 tys. zł.

Dzieje się tak przez to, że podatek liniowy nie pozwala korzystać z szeregu ulg i korzyści, które są dostępne w przypadku zasad ogólnych. Chodzi zwłaszcza o brak kwoty wolnej od podatku, brak opcji korzystania z rozmaitych ulg, a także brak możliwości rozliczania wspólnie z małżonkiem.

Jeśli chodzi o formalności, to są one analogiczne do zasad ogólnych. Większość przedsiębiorców prowadzi KPiR, na podstawie której obliczane są zaliczki na podatek dochodowy. Zaliczki te wpłaca się do 20 dnia miesiąca następującego po rozliczanym okresie. Na koniec roku należy złożyć zeznanie podatkowe PIT-36L.

Ryczałt od przychodów

Pod względem zasad obliczania podatku ryczałt rządzi się zupełnie innymi prawami niż zasady ogólne i podatek liniowy. Ryczałt nakazuje przedsiębiorcy płacić podatek jako procent od przychodów. Co za tym idzie, w przypadku ryczałtu koszty nie zmniejszają podatku – nie rozlicza się ich w ogóle.

Ponadto, ryczałt podobnie jak podatek liniowy, nie pozwala korzystać z rozmaitych ulg. Chodzi tutaj o niedostępność kwoty wolnej od podatku, brak opcji rozmaitych ulg podatkowych, a także brak możliwości rozliczania wspólnie z małżonkiem. Rekompensatą za to może być niska stawka podatku ryczałtowego i tak jest w przypadku handlu (więcej na ten temat piszemy poniżej). W przypadku ryczałtu stawka podatku zależy bowiem od rodzaju działalności.

Zaletą ryczałtu są uproszczone formalności. Brak opcji rozliczania kosztów sprawia, że nie prowadzi się KPiR. Przedsiębiorca sporządza jedynie ewidencję przychodów, od których oblicza podatek stanowiący ich procent. Tak obliczony podatek należy wpłacać do urzędu za miesiąc poprzedni. Podatek należy wpłacać do urzędu skarbowego co miesiąc w formie zaliczek płatnych do 20 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Rok podatkowy należy podsumować i złożyć PIT-28 do końca stycznia.

Dodawanie produktów na sklepu internetowego.

Dodawanie produktów nie ominie nikogo. Każdy, kto posiada sklep internetowy, musi zdecydować ,czy produkty będą dodane ręcznie, czy zostaną zaimportowane, a może będzie zrobiona pełna integracja z hurtownią lub producentem.

Jeśli już dopełniłeś wszystkich formalności, by założyć sklep internetowy, o których wspomnieliśmy wcześniej, nadszedł czas, aby w twoim sklepie internetowym znalazły się oferowane produkty. Kluczem do zainteresowania nimi twoich klientów jest przede wszystkim ich dobra prezentacja. Nie powielaj opisów umieszczanych na stronie producenta ani tym bardziej na konkurencyjnych stronach. Stwórz oryginalny opis, który w kilku słowach przedstawi klientowi korzyści, jakie zyska, kupując dany produkt. Co powinno cechować dobry i skuteczny opis produktu? Przede wszystkim zwięzłość i emocjonalny wydźwięk. W krótkiej prezentacji musisz przedstawić atuty danego towaru i to, w jaki sposób mogą być one użyteczne dla klienta. Nie rozwadniaj opisów przesadnie długimi zdaniami czy charakterystyką — liczą się konkrety. Spróbuj jednak wpływać na emocje odbiorcy tego krótkiego tekstu. Pozwól mu poczuć, że trafił na towar wyjątkowy i pragnie go posiadać.

Pamiętaj również o tym, aby opis w sklepie internetowym był zrozumiały i napisany prostym językiem. Staraj się unikać nadmiernej poetyckości lub profesjonalizacji języka. Zależy ci przecież na tym, by trafić do jak najszerszego grona odbiorców. Zwróć uwagę na to, że prezentacja produktu na stronie to nie tylko opis. Zadbaj o dobór odpowiednich zdjęć, może także filmu prezentującego zalety towaru. Istotne jest także, by w takiej prezentacji znalazł się wyraźny element „call to action” – ma on zachęcić klienta do podjęcia decyzji o zakupie.

Jak założyć sklep internetowy ?
Oceń wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Nasza strona internetowa zbiera dane osobowe używając plików cookies (tzw. ciasteczka) w celu umożliwienia wejścia na naszą stronę i zapoznania się z jej zawartością oraz statystycznych. Dokładne informacje znajdziesz w polityce prywatności. Wyraź zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych, aby przejść dalej. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close